عکس / مخوف ترین ترن هوایی جهان

عکس / مخوف ترین ترن هوايي جهان

فردا
فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲منابع خبر
عکس / مخوف ترین ترن هوایی جهان فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
مخوف ترین ترن هوایی جهان + تصاویر باشگاه خبرنگاران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
عکس / مخوف ترین ترن هوایی جهان آفتاب - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲