عکس/ نزدیک ترین تصویر از چشمان مگس

خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

عکاسان موفق به ثبت نزدیکترین عکس از چشمان مگس شدند

منابع خبر
عکس/ نزدیک ترین تصویر از چشمان مگس خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶