عکس: نشاط ملی پوشان در تمرین تیم ملی

فردا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

ملی پوشان کشورمان این روزها تمرینات با نشاطی را برای دیدار تدارکاتی با روسیه برگزار می کنند

منابع خبر