عکس/ پدیده عجیب ابر رنگین کمانی

عکس: پدیده عجیب ابر رنگین کمانی

فردا
آفتاب - ۱۹ آبان ۱۳۹۴
منابع خبر