عکس/ چشمک‌زدن اوباما (۲۱ دقیقه پیش)

عکس/ چشمک‌زدن اوباما

فردا
خبرگزاری دانشجو - ۲۶ آبان ۱۳۹۳
منابع خبر
عکس/ چشمک‌زدن اوباما فردا - ۲۶ آبان ۱۳۹۳
عکس/ چشمک‌زدن اوباما (۲۱ دقیقه پیش) خبرگزاری دانشجو - ۲۶ آبان ۱۳۹۳