عیادت از سربازان مجروح سانحه تصادف اتوبوس

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۵

ایرنا - شیراز - معاون سیاسی استانداری فارس، رئیس علوم پزشکی فارس و معاون وزیر بهداشت و درمان از سربازان مجروح سانحه تصادف اتوبوس عیادت کردند.*15*

منابع خبر
عیادت از سربازان مجروح سانحه تصادف اتوبوس خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۵
مصدومین سانحه تصادف اتوبوس سربازان در شیراز باشگاه خبرنگاران - ۳ تیر ۱۳۹۵