غیبت رهبران در اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد

چهارمین مرحله اخراج منافقین پس از پایان نشست سران عرب در بغداد انجام می شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
صدای آلمان - ۹ فروردین ۱۳۹۱

بغداد پس از ۲۲ سال بار دیگر میزبان اجلاس سران اتحادیه عرب است. این اجلاس برای حکومت عراق اهمیت ویژه‌ای دارد. اما به‌نظر می‌رسد دولت نوری‌المالکی با چالش‌هایی در راه برگزاری آن روبروست

منابع خبر