فاطمیه دوم هیئت کجا برویم؟

فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

بسیاری از هیئت‌ها در تدارک میزبانی از عاشقان اهل بیت (ع) در فاطمیه دوم هستند

منابع خبر
فاطمیه دوم هیئت کجا برویم؟ فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷