فجر ایرانی بر فراز آمریکا

فجر ایرانی بر فراز آمریکا/عکس
فردا
جهان نیوز - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها بیان فرمودند، توجه به داخل و تلاش برای شکوفایی استعدادهای درونی می تواند به خودکفایی و اقتدار برسد. عکس ذیل لحظه قرارگرفتن ماهواره فجر بر آسمان آمریکا را نشان می دهد. لحظه ای که بسیاری از سران آمریکایی در قبل از انقلاب حتی تصور آن را نمی کردند و این نمایشی از خودکفایی ایران اسلامی است.

منابع خبر
فجر ایرانی بر فراز آمریکا جهان نیوز - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳