فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: اروپا به سیاست ننگ آور پایان دهد!

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان مهاجران، تصمیم روز گذشته ی شورای اتحادیه اروپا در مورد تقویت مرزهای اروپا در برابر مهاجران را محکوم کرده و آن را شرم آور خواندند
اخبار روز
خبرنامه ملی ایرانیان - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر واکنش نامناسب شب گذشته شورای اروپا را به مصیبت جاری در دریای مدیترانه محکوم می کند. اروپا به سیاست ننگ آور پایان دهد! کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند بودجه عملیات زیر هدایت فرانتکس را سه برابر کنند. به گفته رییس این نهاد، فابریس لگری، ماموریت این عملیات نجات…

منابع خبر