فراخوان کمک هزینه های درمانی یک خانواده

فراخوان کمک هزینه های درمانی یک خانواده
فردا
فردا - ۱۶ آبان ۱۳۹۴

خیریه همت: این فراخوان برای کمک هزینه های درمانی "یک خانواده” است.

این خانواده سه خواهر و یک برادر به همراه پدر و مادرند.

پدر پیر خانواده سالها کشاورزی و کارگری کرده و این روزها توانایی کار ندارد و زمین گیر است.

دو خواهر معلولیت شدید و مشکلات تنفسی دارند که به دلیل ناتوانی در تهیه هزینه های درمانی  یکی از خواهرها چند ماه قبل فوت می کند.

خواهر سوم نیز با مشکلات درمانی درخصوص نازایی با هزینه های بسیار بالا دست و پنجه نرم می کند در حالی که شوهرش درامد بسیار پایینی دارد.

تنها محل کمک جدی خانواده تنها پسر ایشان است که خود فرزندی ۴ ماهه با مشکلات تیروئیدی دارد و ازدرامد بسیار محدودی برخودار است که به سختی کفاف زندگی خود و درمان فرزندش را می دهد اما مدتهاست با سختی و استقراض فراوان هزینه های درمانی سایر اعضای خانواده را نیز به دوش دارد.

همت کنید کمی از بار مشکلات درمانی این خانواده بکاهیم.(حداقل مبلغ درنظرگرفته شده: ۴۰ میلیون ریال)

تذکر مهم

درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد.

منابع خبر