فرار صالح از یمن در نقطه عطف بهار عربی

خبرگزاری مهر - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰

بر این اساس در زمانی که تلاشهای غرب و برخی رژیمهای عربی در جهت کنترل شرایط پر تلاطم و طوفانی قیامهای عربی خلاصه شده است سقوط قریب الوقوع رژیم صالح در یمن، می تواند روحی تازه در کالبد بهار عربی ایجاد کند.   در یمن برخی گروههای قبیله ای وابسته به عربستان حضور دارند که شاید روی کارآمدن آنها سرنوشتی نه چندان متفاوت با رژیم صالح را در آینده ایجاد کند

منابع خبر
فرار صالح از یمن در نقطه عطف بهار عربی خبرگزاری مهر - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰