فرعون مشهور مصر فامیل اروپایی‌ها بود!

فرعون مشهور مصر فامیل اروپایی‌ها بود!
آینده
شفاف - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰

خبر آنلاین: این تحقیق نشان می‌دهد ۷۰درصد از مردان اسپانیایی و انگلیسی و ۶۰ درصد از مردان فرانسوی دارای شباهت ژنتیکی قابل توجه با توت آنخ آمون هستند و این در حالی است که این شباهت برای مردان مصری کمتر از ۱ درصد است. به گزارش دیلی‌میل، پژوهشگران شرکت iGENEA مستقر در زوریخ سوییس، کد ژنتیکی فرعون باستانی را با استفاده از اطلاعات مستندی که از شبکه دیسکاوری پخش شد، بدست آورده‌اند و نشان داده‌اند که این کد مربوط به گروه ژنتیکی R1b1a2 است. دانشمدان تخمین می‌زنند نیای مشترک فرعون مصر و اروپایی‌های امروز ۹۵۰۰ سال پیش در قفقاز می‌زیست و بازماندگان او حدود ۷۰۰۰ سال پیش، وقتی گروهی از آنها رهسپار اروپا شدند به دو گروه تقسیم شدند. اما مشخص نیست چطور اجداد توت‌آنخ‌آمون سر از مصر برآوردند و درنهایت، توت آنخ آمون در ۳۰۰۰ سال پیش به سلطنت رسید.این شرکت اعلام کرده مردان اروپایی می‌توانند با انجام آزمایش‌های ژنتیکی (با هزینه ۱۷۹ تا ۳۰۰ دلار) میزان قرابت فامیلی خود را با خاندان سلطنتی مصر باستان تعیین کنند و این درحالی است که گروه سازنده مستند دیسکاوری با انتقاد از این تحقیق اعلام کرده است اطلاعات ژنتیکی اعلام‌شده در مستند مورد اشاره به اندازه‌ای نبوده که بتوان رشته ژنتیکی توت آنخ آمون را استخراج کرد

منابع خبر
فرعون مشهور مصر فامیل اروپایی‌ها بود! خبر آنلاین - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰
فرعون مشهور مصر فامیل اروپاییها بود! خبر آنلاین - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰
فرعون مشهور مصر فامیل اروپاییها بود! خبر آنلاین - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰