فرق من با آمنه بهرامی چیست؟/از بی بی سی تماس گرفتند جواب ندادم

خبرگزاری مهر - ۹ آبان ۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود روشنایی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها اعلام کرد: جایی جز رسانه برای احقاق حقوق از دست رفته ام پیدا نکردم. آنقدر پله های دادگاه ها را بالا و پایین رفتم که دیگر نا امید شدم.

وی گفت: داستان زندگی من یک کتاب است ولی هشت سال قبل وقتی که از خدمت سربازی معاف شده بودم تا به پدرم در خیاطی برای امرار معاش زندگی کمک کنم یک روز پاییزی جوانی به روی صورتم اسید پاشید که بعد ها خودش اعتراف کرد که اشتباه گرفته بود و هدف شخص دیگری بوده است.

این قربانی اسید پاشی گفت: پولی برای گرفتن وکیل نداشتم و خانم قریشی به صورت خیرخواهانه وکالت من را بر عهده گرفت. الان ۵ سال است که درمان نشدم. یک چشمم تخلیه شده و جوانی ۲۸ ساله هستم.

م-ق/۹۰/۴۲۶۸ شماره ای است که حفظ شدم. شماره پرونده ام در معاونت قضایی قوه قضائیه که با توجه به اینکه دو سال است حکم تائید دیوانعالی برای قصاص متهم را گرفتم ولی متهم به من گفته است: من آنقدر نفوذ دارم که نمی گذارم حکم اجرا شود.

" به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود روشنایی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها اعلام کرد: جایی جز رسانه برای احقاق حقوق از دست رفته ام پیدا نکردم"تو را به خدا کمکم کنید تا صدای من را مسئولان بشنوند. مگر فرق من با آمنه بهرامی چیست؟ هر دوی ما قربانی اسید پاشی هستیم. حتی از بی بی سی هم تماس گرفتند تا با من مصاحبه کنند ولی قبول نکردم.

منابع خبر
فرق من با آمنه بهرامی چیست؟ تابناک - ۹ آبان ۱۳۹۱
فرق من با آمنه بهرامی چیست؟ جهان نیوز - ۹ آبان ۱۳۹۱