فرمانده ارشد طالبان پاکستان کشته شد

فرمانده ارشد طالبان پاکستان 'کشته شد'
بی بی سی فارسی
کلمه - ۵ اسفند ۱۳۹۲

چکیده :بر اساس گزارشهای خبری از پاکستان یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی کشته شده است....

بر اساس گزارشهای خبری از پاکستان یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی کشته شده است.

به گفته منابع خبری عصمت‌الله شاهین از فرماندهان ارشد طالبان در پاکستان در منطقه قبیله‌ای وزیرستان شمالی کشته شده است.

به گزارش بی بی سی، همین منابع خبری می‌گویند که این فرمانده طالبان در یک درگیری در نزیکی میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی کشته شده است.

مشخص نیست که وی توسط چه کسی کشته شده است.

عصمت‌الله شاهین بتیانی به دنبال کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر پیشین طالبان توسط هواپیماهای بدون سرنشین، برای مدت کوتاهی شورای رهبری طالبان را هدایت می‌کرد.

منابع خبر
فرمانده ارشد طالبان پاکستان 'کشته شد' بی بی سی فارسی - ۵ اسفند ۱۳۹۲