فرهنگسازی و پیشگیری در نگاه قانون گذاران پررنگ‌تر شود

خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۶

رییس کل دادگستری گلستان گفت: جرم انگاری‌های زیاد قوانین، هم تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم را زیاد کرده و هم اختیارات دستگاه قضایی را در اعمال مجازات‌های جایگزین حبس محدود کرده است

منابع خبر