فرهنگستان هنر آلمان از موسوی و رهنورد برای شرکت در نمایشگاه دعوت کرد

دعوت رییس فرهنگستان هنر آلمان از مهندس موسوی و زهرا رهنورد
جنبش راه سبز
رادیو فردا - ۱۴ خرداد ۱۳۹۲

کلائوس اِشتک، رییس فرهنگستان هنر آلمان با ارسال دعوتنامه ای به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از این دو نفربرای شرکت و سخنرانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه "مراقبت از آزادی" دعوت کرده است. در بورشور این نمایشگاه آمده است که تعدادی از کارهای هنری میرحسین موسوی، دراین نمایشگاه که از ششم ژوئن،  روز پنج شنبه، افتتاح می شود به نمایش گذاشته خواهد شد. این بروشور افزوده است که میر حسین موسوی، رئیس سابق فرهنگستان هنر ایران،  و زهرا رهنورد، استاد سابق دانشگاه که هر دو کارهای هنری نیز می کنند، همچنان در حصر خانگی بسر می برند

منابع خبر