فروش رسمی اینترنت ۲ مگابیتی خانگی

جهان نیوز - ۶ مهر ۱۳۹۲

در نمایشگاه تله‌کام امسال، شرکت ارتباطات ثابت ایران به صورت رسمی به مشترکان خانگی اینترنت ۲ مگابیت بر ثانیه‌ای می‌فروشد.

منابع خبر