فریاد و سکوت امام برای خدا بود

جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت که دست‌اندرکاران نظام وظیفه دارند بر مبنای اصول انقلاب اسلامی حرکت کنند و با تزریق روحیه امید و ایمان به جامعه، پروپاگاندای دشمنان را خنثی کنند

منابع خبر
فریاد و سکوت امام برای خدا بود جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷