فضلای حوزه و دانشگاه موضوع الگوی اسلامی پیشرفت را جدی‌تر بگیرند

خبرگزاری فارس - ۲۲ دی ۱۳۹۵

رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا گفت: پیشرفت اسلامی و دست‌یابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت برای این مقطع از انقلاب شکوهمند اسلامی جنبه حیاتی دارد و اگر کار ما فقط این پیام را منتقل کند، خداوند را شاکریم

منابع خبر