فعالیت بیش از ۱۵ هزار واحد صنفی در کاشان

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر
فعالیت بیش از ۱۵ هزار واحد صنفی در کاشان باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶