فعال حقوق بشر چینی از بازداشت خانگی گریخت

کلمه - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

چکیده :یکی از دوستان آقای چن که در آمریکا سکونت دارد گفته است که همسر و مادر آقای چن همچنان در خانه مسکونی خود هستند اما از محل آقای چن خبری ندارد....

فعالان حقوق بشر در چین می گویند که چن گوانگچنگ، حقوقدان سرشناس منتقد حکومت کمونیستی این کشور که از زمان خاتمه دوره محکومیت زندان در دو سال پیش تا کنون در خانه خود در شهر شاندونگ زیر نظر قرار داشته، توانسته است از بازداشت خانگی بگریزد.

به گزارش بی بی سی، یکی از دوستان آقای چن که در آمریکا سکونت دارد گفته است که همسر و مادر آقای چن همچنان در خانه مسکونی خود هستند اما از محل آقای چن خبری ندارد.

چن گوانگچنگ، که نابیناست، به دلیل مخالفت با سیاست دولت چین در سال ۲۰۰۵ بازداشت و پس از یک محاکمه کوتاه در سال ۲۰۰۶، به چهار سال زندان محکوم شد اما با وجود انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر و دولت ای غربی، پس از خاتمه دوره محکومیت نیز آزادی عمل نداشته است.

منابع خبر
فعال مدنی چینی از حبس خانگی گریخت صدای آلمان - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
فعال نابینای چینی از حبس خانگی گریخت یورو نیوز - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱