قانون ایمنی زیستی بازنگری شود/ قوانین کشورها درباره تراریخته

خبرگزاری مهر - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

مرکز پژوهشهای مجلس با مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورهای مختلف درباره محصولات تراریخته، توسعه این فناوری در کشور را بررسی و اعلام کرد که قانون ایمنی زیستی نیازمند اصلاح و بازنگری است

منابع خبر