قدر جوانی خود را بدانید و هرچه می‌توانید قرآن بخوانید

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

ننگ است در این زمان در بستر بمیرید. جوانان قدر جوانی خود را بدانید و هرچه می‌توانید قرآن بخوانید

منابع خبر