قدیمی‌ترین درخت شهر تهران (عکس)

عصر ایران - ۷ فروردین ۱۳۹۶


منابع خبر
قدیمی‌ترین درخت شهر تهران (عکس) عصر ایران - ۷ فروردین ۱۳۹۶