قلب گردشگری ایران ناخوش است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

تهران - ایرنا - با چه وسیله ای مسافرت کنیم؟ این پرسش معمول کسانی است که خودروی شخصی ندارند؛ آنان در این مرحله به استاندارد بودن وسیله و راه نیز کاری ندارند اما دوست دارند سفر بی خطری داشته باشند.

منابع خبر
قلب گردشگری ایران ناخوش است تابناک - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
قلب گردشگری ایران ناخوش است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲