قمار خطرناک ترکیه بر سر داعش، کردها و سوریه

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ مهر ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - این روز ها در حالی موضوع حمله گروه تروریستی داعش به شهر کوبانی در سوریه به خط خبری اصلی در عرصه جهانی تبدیل شده که سیاست مبهم ترکیه در قبال این موضوع، یک وجه مهم از آن را تشکیل می دهد. در این میان، نگاهی به کلیت سیاست های دولت ترکیه در قبال سوریه، از قمار خطرناکی حکایت می کند که آنکارا بار دیگر در منطقه آغاز کرده است.

منابع خبر
قمار خطرناک ترکیه بر سر داعش، کردها و سوریه خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ مهر ۱۳۹۳