«قهرمانان کوچک» به مرز ۲ میلیارد رسید

«قهرمانان کوچک» به مرز ۲ میلیارد رسید
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

«قهرمانان کوچک» به مرز ۲ میلیارد رسید

سینماهای کشور از صبح امروز پس از تعطیلات اربعین کار خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، پس از تعطیلات سینما ها به مناسبت اربعین حسینی امروز سینماهای کشور آغاز به کار کردند. به همین مناسبت دفاتر پخش امار دقیقی از فروش فیلم ها نداشتند و فروش بر اساس سیستم مکانیزه اعلام می شود.

فروش فیلم سینمایی "خفه گی" به مبلغ ۲میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی "زرد" به فروش ۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی "خالتور"به فروش ۵۸۴میلیون و ۴۶۱ هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی "خانه دختر" به فروش ۲ میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان رسید .

فیلم " قهرمانان کوچک " به فروش ۱ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۶۰۴ هزا تومان رسید.

فیلم "ملی و راه های نرفته اش" به فروش ۱ میلیاردو ۷۸۳ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی " ایتالیا ایتالیا" به فروش ۱ میلیارد و ۱۷۹ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی " حقه باز دم دراز" به فروش ۲۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی "شنل" به فروش ۱۷۸ میلیون و ۵۴۱ هزارتومان رسید.

فیلم سینمایی "غیر مجاز" به فروش ۶۰ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی " آزاد به قید شرط" به فروش ۱۵۴ میلیون و ۶۳۳ هزارتومان رسید .

انتهای پیام/

منابع خبر
«قهرمانان کوچک» به مرز ۲ میلیارد رسید خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶