قیمت آب شرب برای تهرانی‌ها + جدول

قیمت آب شرب برای تهرانی‌ها + جدول
شفاف
شفاف - ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

قیمت آب شرب تهرانی‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟ این پرسشی است که از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای ساکنان شهر تهران مطرح بوده است. چه برج نشینانی که به دلیل داشتن عنوان دهک هشتم، نهم‌ و دهم احیانا حاضر نشدند یارانه‌های نقدی دولت را دریافت کنند و چه آنها که در مناطق حاشیه پایتخت به تازگی به خانواده میلیون‌ها مشترک آب شهری تهران پیوستند.اگرچه هنوز سیاست افزایش هزینه زندگی برای پایتخت نشینان چند سالی است که به طور محسوس به منظور جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و افزایش جمعیت تهران در برنامه‌ریزی اقتصاد شهری دنبال می‌شود، اما به نظر می‌رسد که تعیین سیاست‌های ترجیحی به منظور تعیین قیمت انرژی ارزان برای سایر شهرها، یکی از تصمیم‌های دولت برای سبک‌سازی تهران باشد. بر همین اساس، قیمت آب شرب شهری برای تهرانی‌‌ها گران‌ترین قیمت آب در کشور باشد. البته استدلال وزارتخانه مسوول، برای بالا بودن قیمت آب تهران، بالا بودن کیفیت آن است؛ موضوعی که بسیاری از شهروندان تهران به دلیل مشاهده لایه سنگین رسوب درته سماور و کتری شان آن را باور نمی‌کنند. به هر شکل شرکت آب و فاضلاب شهر تهران همزمان با توزیع قبض آب در بهمن ماه بروشوری را توزیع کرده است که قیمت آب تهرانی‌ها براساس آن محاسبه می‌شود.اگر چه قیمت‌های آب در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای مترمکعب اعلام شد، اما در بروشوری که از سوی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران به همراه قبوض آب توزیع شده، قیمت آب برای پله‌های مصرفی به ازای هر هزار لیتر در نظر گرفته شده است.در جدول قیمتی مندرج در بروشور، مصارف در ۹ پله تقسیم‌بندی شده است، به طوری که اگر واحدهای مسکونی در یک ماه بین هزار تا ۵ هزار لیتر مصرف داشته باشند، در پله اول مصرفی قرار می گیرند که قیمت آب برای این بازه مصرفی از ۵/۱۴۱ تا ۵/۷۰۷ تومان اعلام شده و سایر قیمت پله‌های مصرفی نیز در جدول شماره یک و دو خبر پیش رو ارائه شده است.اما در خصوص تحلیل جدول با اطلاع‌رسانی پیشین، باید اشاره کرد که از آنجایی که قیمت آب برای شهرهای مختلف کشور بر اساس پارامترهای مختلفی چون ضرایب استحصال آب، آمایش منطقه و کیفیت آب تعیین می شود، در این جداول مشخص نیست که آیا قیمت‌های اعلام شده با محاسبه ضرایب بوده یا نه؟از سوی دیگر، نحوه محاسبه قیمت آب به خصوص برای مصارف بالاتر از ۵۰ هزار لیتر نیز در این بروشور بطور کامل برای مشترکان مشخص نیست ؛ به طوریکه بر اساس فرمول مندرج، میزان مصرف بیش از ۵۰ هزار لیتر باید ابتدا تقسیم بر ۱۰۰۰ شده و در عدد ۵۶۶۲۵ ضرب و از عدد ۲۳۱۱۰۱۶ کسر شده تا قیمت آب بهای یک ماه یک واحد مسکونی به دست آید.افزون براین، در ابتدای ستون جداول بروشور که در اختیار مشترکان قرار گرفته است، عنوان «مصرف آب یک ماهه یک واحد مسکونی» به همراه بهای آن درج شده است که نشان می‌دهد مدیریت مجتمع‌ها باید براساس این قیمت‌ها، هزینه آب مصرفی را از واحدها دریافت کنند.

"قیمت آب شرب تهرانی‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟ این پرسشی است که از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای ساکنان شهر تهران مطرح بوده است"این در حالی است که در قبوض مشترکان آب به دلیل عدم تفکیک کنتور‌ها، قیمت آب کلیه واحدها به ویژه در مجتمع‌ها درج شده است که با قیمت اعلامی همخوانی ندارد. بنابراین در صورتی که واحدهای مسکونی بخواهند قیمت آب را براساس جدول مزبور قیمت آب تقسیم کنند، لازم است که ابتدا مصرف یک ماهه تک‌تک واحدها را بدست آورند . این در شرایطی است که میزان دقیق مصرف هر واحد به دلیل وجود کنتور اشتراکی مشخص نیست.در عین حال در این فرمول، توضیحی نیز در مورد ضرایب این فرمول داده نشده است. به گزارش خبرنگار ما، بعد از اینکه وزارت نیرو طرح شفاف‌سازی قبوض آب را مطرح کرد، بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که ساده‌سازی قبوض باید به گونه ای باشد که مصرف کننده بتواند نحوه تغییر قیمت قبض (افزایش یا کاهش) را محاسبه کند. اما به نظر می رسد که با توزیع قبوض جدید برای پایتخت‌نشین‌ها، این ساده سازی کمتر دیده شده است و هنوز ابهامات زیادی در خصوص نحوه محاسبه قیمت آب وجود دارد.

منابع خبر
قیمت آب شرب برای تهرانی‌ها + جدول عصر ایران - ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
قیمت آب شرب برای تهرانی‌ها دنیای اقتصاد - ۲۷ بهمن ۱۳۸۹