قیمت ۳۶۰ تومانی گندم تصویب شد

قيمت 360 توماني گندم تصويب شد
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

خبرگزاری فارس: معاون وزیر بازرگانی با تائید خبر فارس از تصویب قیمت ۳۶۰ تومانی هر کیلو گندم در کارگروه تحول اقتصادی خبر داد. حمید علیخانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: در جلسه اخیر کارگروه تحول اقتصادی تصویب شد، قیمت گندم به هر کیلو ۳۶۰ تومان افزایش یابد. وی تصریح کرد: تعیین قیمت جدید آرد و نان بر عهده استانداریها است و زمان اجرای افزایش قیمتهای جدید را نیز کارگروه تحول اقتصادی تعیین می کند. پیش از این خبرگزاری فارس از بررسی افزایش قیمت گندم به حداقل ۳۶۰ تومان در هر کیلو در کارگروه تحول اقتصادی خبر داده بود. البته برخی رسانه ها از افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت گندم به ۳۵۰ تومان نیز خبر داده بودند که بلافاصله از سوی دولت تکذیب شد.

"خبرگزاری فارس: معاون وزیر بازرگانی با تائید خبر فارس از تصویب قیمت ۳۶۰ تومانی هر کیلو گندم در کارگروه تحول اقتصادی خبر داد"به گزارش فارس، دولت در مرحله سوم پرداخت یارانه نقدی، ۱۰۰۰ تومان به سقف یارانه ها بابت یارانه نان اضافه کرد تا افزایش قیمت نان در آینده را از این طریق جبران کند. انتهای پیام/ص

منابع خبر
قیمت ۳۶۰ تومانی گندم تصویب شد... خبرگزاری فارس - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ۳۶۰ تومانی گندم تصویب شد الف - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ۳۶۰ تومانی گندم تصویب شد عصر ایران - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ۳۶۰ تومانی گندم تصویب شد جهان نیوز - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ۳۶۰ تومانی گندم تصویب شد خبرگزاری فارس - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰