لزوم ارائه به موقع بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران، سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران نسبت به ارائه بودجه ۹۸ شهرداری واکنش نشان داد

منابع خبر