لزوم حفظ پیاده روی اربعین برای نجات انسان ها/ نمایش ظرفیت بالای اسلام و مسلمانان در اربعین

چهار شرط «انباشت اولیه»: ۱) جدایی مولدین مستقیم از شرایط عینی تولید به مثابه‌ی عاملینی صرفاً سوبژکتیو؛ ۲) تراکم و تمرکز شرایط عینی تولید در حد و اندازه‌ای معین رو در روی مولدینِ مستقیم؛ ۳) رابطه‌ی مبادله‌ی آزاد ــ گردشِ پول ــ بین این دوسویه؛ ۴) تمرکز شرایط عینی به مثابه‌ی ارزش‌های قائم به‌ذات، «به مثابه‌ی ارزش».
اخبار روز
جام جم - ۴ آبان ۱۳۹۷

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: باید تمام همت ما این باشد که بتوانیم مسئله پیاده روی اربعین را به عنوان یک جریان پخته و گویا همیشه حفظ کنیم و بتوانیم از آثار و برکات این مسئله برای نجات انسان ها و نقطه نشان دادن ظرفیت اسلام و مسلمانان به بشریت استفاده کنیم

منابع خبر