لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی

خبرگزاری میزان - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و بیستمین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به عدم پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی بر لزوم پیگیری این مطالبه از سوی شهردار و همکاری دولت در این زمینه تاکید کرد

منابع خبر