لغو برخی قوانین بیمه بهداشت و درمان اوباما در فرمان اجرایی جدید ترامپ

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت ژونال گفت : هدف از صدور این فرمان اجرایی افزایش گزینه های بیمه درمانی برای آمریکایی هایی است که به دنبال بیمه خویش فرما هستند یا برای کارگاه های کوچک کار می کنند

منابع خبر