لیگ کاراته بم برگزار می شود

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
لیگ کاراته بم برگزار می شود باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶