مبارزه با سیاست‌های آمریکا در جهان مختص ایران نیست

فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: مبارزه با سیاست‌های آمریکا در جهان مختص جمهوری اسلامی ایران نیست، بسیاری از کشور‌های جهان اعم از قاره‌های مختلف مبارزاتی علیه آمریکا داشته‌اند

منابع خبر