مبلغ عیدی کارمندان دولت اعلام شد

مبلغ عیدی کارمندان اعلام شد
همشهری
فرارو - ۱۳ آبان ۱۳۹۰

عیدی کارمندان دولت در بودجه سال آینده ۳۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به گزارش ایسنا براساس آنچه در بخش‌نامه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آمده، مبلغ پاداش پایان سال یا عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت ۳۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در بخش‌ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده کل کشور که به عنوان جزئی بخش‌نامه بودجه توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ شده، عیدی به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته در بودجه سال ۱۳۹۱ رقمی معادل سه میلیون و ۸۰۰ هزار ریال منظور شده است. در این بخش‌نامه تاکید شده که مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

منابع خبر
مبلغ عیدی کارمندان اعلام شد شفاف - ۱۳ آبان ۱۳۹۰
مبلغ عیدی کارمندان اعلام شد فرهیختگان - ۱۳ آبان ۱۳۹۰
مبلغ عیدی کارمندان دولت اعلام شد عصر ایران - ۱۳ آبان ۱۳۹۰
مبلغ عیدی کارمندان اعلام شد تابناک - ۱۳ آبان ۱۳۹۰
مبلغ عیدی کارمندان اعلام شد همشهری - ۱۳ آبان ۱۳۹۰
مبلغ عیدی کارمندان اعلام شد شفاف - ۱۳ آبان ۱۳۹۰