۴ مجروح در پی زلزله در دیر بوشهر

خدمت - ۱۴ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر