مجری العربیه برای عباس بدنامی آورد!

مجری العربیه برای عباس بدنامی آورد!
فردا
فردا - ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

العالم: محمود عباس در این عکس دست خود را به دور کمر " نادین خماش " مجری شبکه العربیه انداخته در حالی که " بدیع یونس" همسر نادین نیز در سمت دیگر عباس ایستاده است.

برخی کاربران شبکه های اجتماعی به دفاع از عباس در این زمینه پرداخته و جنجال در باره عکس را ساخته و پرداخته مخالفان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین می دانند.

منابع خبر