مجری مشهور: تبدیل شده بودیم به منقل فروش!

فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

خداروشکر پس از ممنوعیت تبلیغات دراین برنامه، شرایطمان بهتر شد که حضور تهیه‌کننده فعلی هم یکی از دیگر علل موفقیت است

منابع خبر