مجلس نمایندگان آمریکا با «برجام» مخالفت کرد

مجلس نمایندگان آمریکا با «برجام» مخالفت کرد
خدمت
خدمت - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴

به گزارش خدمت به نقل از فارس؛ مجلس نمایندگان امریکا طبق انتظار و با توجه به اکثریت جمهوریخواه آن با برجام مخالفت کرد.
در رای گیری در مجلس نمایندگان آمریکا درباره برجام، ۲۶۹ نماینده رای مخالف، ‌۱۶۲ رای موافق و ۱ رای ممتنع دادند.
پس از آنکه دموکرات های سنا مانع از تصویب رای‌گیری درباره مخالفت با برجام در این مجلس شدند، این بار جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان به برجام رای منفی دادند؛ رایی که هرچند با توجه به اکثریت جمهوریخواهان قابل پیش‌بینی بود، اما با توجه به شمار مخالفان دموکرات، باقی ماندن حق وتوی اوباما و همچنین نتیجه رای سنا، جمهوریخواهان قادر به جلوگیری از اجرای برجام نیستند.

برای حفظ حق وتوی رئیس‌جمهوری آمریکا درباره مصوبه و قطعنامه در مجلس نمایندگان این کشور ۱۴۶ رای(یک سوم آرا) مورد نیاز است که دموکرات ها توانستند به این حد نصاب برسند و حتی فراتر از آن رفتند.

اگر چه مجلس نمایندگان آمریکا برجام را به تصویب نرسانده است، اما رای این مجلس باید توسط رای سنا تکمیل شود.

خبرهایی که این روزها از سنا می‌رسد، حاکیست، کار برجام در سنا حتی به رای‌گیری هم نمی‌رسد و این توافق بدون رد یا تصویب کنگره، روی میز رئیس‌جمهوری آمریکا برای امضا قرار خواهد گرفت.

حامیان دموکرات برجام در سنا، ۴۲ نفر هستند و بیش از دو پنجم اعضای این نهاد را تشکیل می‌دهند. این موضوع به آنها فرصت می‌دهد که با اطاله بررسی، اجازه رای‌گیری درباره برجام را ندهند.

طرح جمهوری‌خواهان در سنا برای ختم بررسی برجام و رای‌گیری درباره آن، دیشب ناکام ماند، هرچند که به نظر می‌رسد جمهوریخواهان سنا بار دیگر در این مسیر تلاش کنند و برجام را دوباره به رای بگذارند

منابع خبر
مجلس نمایندگان آمریکا با «برجام» مخالفت کرد خبرگزاری فارس - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا با «برجام» خبرگزاری دانشجو - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴