مجمع عمومی اتحادیه تهیه کنندگان برگزار نشد

شهرداری تهران مانع برگزاری مجمع جامعه صنفی تهیه كنندگان سینما شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری مهر - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجمع عمومی اتحادیه تهیه کنندگان که قرار بود امروز در  خانه هنرمندان برگزار شود به دلیل نداشتن مکان برای برگزاری برپا نشد.

شنیده‌ها حاکی است خانه هنرمندان متعلق به شهرداری است و با توجه به مشکلات پیش آمده برای اتحادیه تهیه کنندگان از جمله انتشار بیانیه تند توسط اعضا در پاسخ به رئیس حوزه هنری در ارتباط با اکران نشدن تعدادی از فیلمهای سینمایی ایران توسط این نهاد در سال جاری، شهرداری مکان فوق را برای برپایی  مجمع عمومی در اختیار آنها قرار نداده است.

هنوز اطلاعاتی در ارتباط با برگزاری این مجمع به طور قطعی از طرف اعضای هیات مدیره اعلام نشده است.

منابع خبر
مجمع عمومی اتحادیه تهیه کنندگان برگزار نشد خبرگزاری مهر - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱