مجید صالح سرمربی موقت استقلال شد

جهان نیوز - ۶ مهر ۱۳۹۲

از طرفی مسئولان در فدراسیون به دلیل رفتار قلعه نوعی در اصفهان از وی انتقاد فراوان کردند و معتقدند که وی نباید چنین رفتارهایی را ارائه کند.

منابع خبر
مجید صالح سرمربی موقت استقلال شد جهان نیوز - ۶ مهر ۱۳۹۲
مجید صالح سرمربی جدید استقلال عصر ایران - ۶ مهر ۱۳۹۲
مجید صالح سرمربی جدید استقلال فوتبالی‌ترین - ۶ مهر ۱۳۹۲
مجید صالح سرمربی جدید استقلال باشگاه خبرنگاران - ۶ مهر ۱۳۹۲