محاکمه طارق الهاشمی به تعویق افتاد

محاكمه غیابی طارق الهاشمی یك هفته به تاخیر افتاد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
تابناک - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از تعویق محاکمه غیابی معاون رئیس جمهور عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که محاکمه طارق الهاشمی که قرار بود امروز به صورت غیابی برگزار شد به تعویق  افتاد.

بنا بر اعلام منابع عراقی، محاکمه الهاشمی به پنجشنبه آینده (۲۱ اردیبهشت) موکول شد. شایان ذکر است طارق الهاشمی متهم به دخالت در اقدامات تروریستی است وی پس از صدور حکم بازداشت به منطقه کردستان عراق گریخت و پس از آن به قطر، عربستان و ترکیه رفت و هم اکنون در ترکیه به سر می برد

منابع خبر
محاکمه طارق الهاشمی به تعویق افتاد تابناک - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
محاکمه غیابی طارق الهاشمی یک هفته به تاخیر افتاد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
محاکمه طارق الهاشمی به تعویق افتاد فردا - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
محاکمه طارق الهاشمی به تعویق افتاد جهان نیوز - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
محاکمه طارق الهاشمی به تعویق افتاد خبرگزاری مهر - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
محاکمه غیابی طارق الهاشمی در عراق پرس تی وی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱