محاکمه ناظم تهرانی به اتهام آزار ۳ دانش آموز

جهان نیوز - ۴ شهریور ۱۳۹۳

ناظم یکی از مدارس تهران فردا به اتهام آزار و اذیت سه دانش آموز پسر در دادگاه کیفری محاکمه می شود.

منابع خبر