محدودیت یونیسف در کمک به یمن بی سابقه است

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

دفتر منطقه ای صندوق کودکان ملل متحد «یونیسف» با اشاره به شرایط یمن اعلام کرد که برای اولین بار در طول تاریخ، به این نهاد اجازه داده نشد از هواپیما برای امدادرسانی استفاده کند

منابع خبر
محدودیت یونیسف در کمک به یمن بی سابقه است خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶