محرومیت صادقیان یک ماه کم شد

فردا - ۴ شهریور ۱۳۹۳

ایسنا: کمیته استیناف فدراسیون رای خود را درباره محرومیت پیام صادقیان اعلام کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استنیاف رای خود را نسبت به تجدید نظرخواهی بازیکن پرسپولیس به شرح زیر صادر کرد: پس از رای کمیته انضباطی، به دلیل اعتراض و برخورد زننده که با هل دادن داور مسابقه و اقدام به شکستن شیشه درب ورودی رختکن همراه بود، این بازیکن طبق رای انضباطی ۱۸ مرداد به محرومیت سه ماهه و جریمه ۵۰ میلیون ریالی محکوم شد. پس از درخواست تجدیدنظر این بازیکن، کمیته استیناف فدراسیون پس از بررسی پرونده رای خود را طبق ماده ۴۱ آیین نامه انضباطی، نسبت به کاهش محرومیت به دو ماه و پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال صادر کرد. رای صادره قطعی است

منابع خبر
محرومیت صادقیان یک ماه کم شد فردا - ۴ شهریور ۱۳۹۳
محرومیت صادقیان یک ماه کاهش یافت تابناک - ۴ شهریور ۱۳۹۳
محرومیت صادقیان یک ماه کاهش یافت خبرگزاری فارس - ۴ شهریور ۱۳۹۳