محسن سیف منتقد پیشکسوت سینما درگذشت

محسن سیف منتقد پیشکسوت سینما درگذشت
خدمت
خدمت - ۱۴ آبان ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ محسن سیف منتقد و نویسنده پیشکسوت که مدتی بود به دلیل بیماری گوارشی در بیمارستان بستری بود ساعت ۶ صبح جمعه ۱۴ آبان ماه درگذشت.
این منتقد سینما مدتی بود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود.

منابع خبر
منتقد پیشکسوت سینما درگذشت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
منتقد پیشکسوت سینما درگذشت عصر ایران - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
منتقد پیشکسوت سینما درگذشت تابناک - ۱۴ آبان ۱۳۹۵