محققان موفق به توسعه یک نانوپچ برای درمان بیماری فلج اطفال شدند

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

این پچ دارای سوزن‌های میکروسکوپی است که واکسن را مستقیما به سلول‌های ارائه کننده آنتی ژن زیر سطح پوست ارائه می‌کند

منابع خبر