محمدحسین کروبی به دادسرای اوین احضار شد

محمدحسین کروبی به دادسرای اوین احضار شد
کلمه
کلمه - ۵ مهر ۱۳۹۵

چکیده : طبق احضاریه‌ای که صبح امروز برای فرزند ارشد مهدی کروبی ارسال شده، وی باید طی پنج روز آینده خود را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) تهران معرفی کند....

محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی به دادسرای اوین احضار شد.

به گزارش سحام، طبق احضاریه‌ای که صبح امروز برای فرزند ارشد مهدی کروبی ارسال شده، وی باید طی پنج روز آینده خود را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) تهران معرفی کند.

پس از وقایع انتخابات ۸۸، این چندمین بار است که محمدحسین کروبی به دادگاه انقلاب احضار می شود. پیشتر فرزند مهدی کروبی به دلیل بیان مواضع پدر خود در “افشای جنایات کهریزک” به این دادسرا احضار و به شش ماه حبس محکوم شده بود.

شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین، شعبه ای است که اطلاعات سپاه هنگام پرونده سازی و احضار فعالین از آن استفاده می کند.

منابع خبر